Srpen 2009

Stavba RD

9. srpna 2009 v 11:54 | Vše pro váš dům |  Vyzdívky
Rozhodli jste se k velkému kroku a chcete si postavit dům? Pak se připravte na řadu problémů, komplikací a nutnou dávku odvahy. To s sebou stavba totiž vždy přináší. Pokud máte představu, o tom jak váš dům má vypadat, nebo máte dokonce již udělaný projekt, pak je na vašich bedrech rozhodnout se, jaký materiál je pro vás ten nejvhodnější. Zkrátka z čeho stavět. S tím je spojena nejen stavební technologie, ale také stavební společnost, které zakázku zadáte. Podle materiálu můžeme stavbu rozdělit do dvou typů. Jedním je stavět na místě z jednotlivých kusů materiálu, tzv. skládačka, druhou variantou je pořídit si montovanou stavbu z již hotových větších celků. Každý typ používá jiný stavební materiál a je založen na odlišném postupu. Pro různé části stavby je nutno využívat různé stavební materiály (základovou desku ze dřeva neuděláte, k tomu je zapotřebí betonu). Stěny pak mohou být z keramických zdicích materiálů, tvárnic, pórobetonu,… Stropní konstrukci můžete nechat postavit z ocelových profilů a nosníků, či dřeva, podobně jako při budování krovů a střechy.
No a výběr střešní krytiny je opravdu rozmanitý. Obecně mezi nejoblíbenější stavební materiály u nás patří klasické keramické zdící materiály, jednoduše, naše stará dobrá cihla. Dnes jsou na trhu v modernější děrované cihlové bloky. Oblibu si získaly i pórobetonové tvárnice. Na rozdíl od cihel jsou lehčí, mají lepší tepelně-izolační vlastnosti, zato více propouští zvuk a mají menší tepelnou akumulaci. Jedná se však o podobný stavební materiál a tudíž i technologické postupy se od sebe nikterak neliší. Klasickým zděným stavbám se asi nejvíce přibližují stavby v podobě ztraceného bednění. Může jít o desky či tvárnice z betonu, štěpkocementových materiálů nebo polystyrenu vylévaného betonem. Výhodou je jejich vysoká nosnost, akustická izolace a povětšinou i dobrá tepelná izolace. Stále ještě ne moc rozšířené je užívání dřeva.
Obliba dřevostaveb však rok od roku stoupá. Mohou se stavět klasickým tesařským způsobem. Většina lidí ale často volí spíše systémy montovaných staveb. U tohoto typu stavby je velmi důležitá kvalita použitého dřeva, kterou si musíte ohlídat. Kombinovat můžete i dřevěný stavební materiál s ocelovou nosnou konstrukcí, tzv. skeletový rámový systém.


Nopková izolace / Kladno

9. srpna 2009 v 11:39 | Vše pro váš dům |  Izolace

U dříve prováděných staveb se svislé izolace prováděly živičnými nátěry a živičnými lepenkami. Tyto materiály ve styku s agresivním prostředím mají velmi omezenou životnost (cca 15 - 20 let). Proto dochází k jejich porušení a následnému pronikání vlhkosti do suterénních místností nad úrovní vodorovných izolací. Tyto poškozené izolace je nutné obnovovat, aby nedocházelo k znehodnocování suterénních místností. V dnešní době se již nepoužívají živičné materiály, ale plasty (polyetylén), které mají mnoho násobně vyšší životnost a odolnost vůči agresivnímu prostředí. Po odkopání přilehlé zeminy od základového zdiva se provede začištění a vyspárování zdiva. Na takto připravené zdivo se namontuje NOPKOVÁ fólie, která vytvoří svislou izolaci a na víc vytvoří vzduchovou mezeru mezi okolní zeminou a suterénním zdivem. Pro odvedení spodních vod z místa základové spáry se k patě základu instaluje drenáž, která odvádí spodní vodu do trativodu, nebo do kanalizace. Vrchní část fólie (nad úrovní zeminy) se překryje speciální odvětrávací lištou, která je pevně přichycena k soklové části budovy a zabezpečuje větrání a zamezí proniku dešťových vod za svislou izolaci.


RD / Přední Kopanina

9. srpna 2009 v 11:30 | Vše pro váš dům |  Vyzdívky

Pokud stojíte před rozhodnutím postavit si dům, jistě hledáte nejrůznější způsoby jak na stavbě ušetřit. Můžete toho dosáhnout několika způsoby, ne vždy je však šetření na místě.Je tedy možné ušetřit bez toho aby utrpěly stavebně technické parametry? Ano, neočekávejte však zázraky. Šance, že snížíme cenu stavebního díla o desítky procent oproti prvním odhadům při zachování podlahové plochy, je pravděpodobná jen v případě, že vybraná stavební společnost cenu hned na začátku výrazně nadsadila nebo jsme svoji fantazii při plánování popustili až příliš. Desítky, maximálně pár set tisíc lze ve většině rozpočtů "najít". Ovšem ne za každou cenu. Přísloví "kdo šetří má za tři" berme s rezervou. Šetřit se musí jen na správném místě. Kde si snížení nákladů můžeme dovolit?

První co nás při stavbě domu čeká, je projektová dokumentace, kterou je zcela jistě dobré zvážit. Projekty za dvacet tisíc, nabízející z katalogu stavební společnosti, znějí sice lákavě, ne vždy nám však v praxi budou dispozice vyhovovat a jiná stavební firma nemusí být schopna postavit dům dle takového projektu za při zachování rozpočtu.Pořízením typového projektu můžeme ušetřit desítky tisíc korun, je ale otázka, zda se nám tato úspora nevrátí při následném užívání domu lidově řečeno i s navijákem. Nechť posoudí každý sám.

   

Další důležitou položkou bude materiál použitý při stavbě. Tak např. podlahy, jednou z nejoblíbenějších jsou v tuzemsku keramické dlažby. Ty se pohybují v průměru kolem dvou až čtyř set korun za metr čtvereční. Výjimkou nejsou ani dlažby v hodnotě jednoho až dvou tisíc. Rozdíl přitom bývá spíše ve vzhledu než v kvalitě. Levnější varianta existuje i pro dřevěné podlahy. Moderní laminátové krytiny jsou od nich na pohled k nerozeznání, musíme si ovšem dávat pozor na jejich kvalitu. Ta je totiž dost rozdílná. Úsporu lze najít i pod podlahovou krytinou. Trendem je využívat takzvané stěrkové hydroizolace, které dokonale ochrání stavbu proti zemní vlhkosti, nicméně klasické hydroizolační pásy na bázi asfaltu neplní svůj úkol o nic hůř.


Další položkou na které je možné nějakou tu korunu ušetřit jsou okna. Tomu však často padne za oběť schopnost prvku dobře tepelně izolovat. Investovat do kvalitního rámu se rozhodně vyplatí; chceme-li zeštíhlit položku okna, dveře, je rozhodně moudřejší zamyslet se spíše nad počtem otvorů. Podle normy
stačí, aby plocha oken dosahovala asi jedné sedminy podlahové plochy domu. Nikdo samozřejmě nechce bydlet v tmavé kobce, velké prosklené plochy ovšem představují markantní položku rozpočtu, navíc ruku v ruce s tím musíme vyřešit i odclonění denního svitu a zabránit přehřívání interiéru, nejčastěji pomocí klimatizace. To vše znamená nemalé náklady navíc. Dimenzování oken je tedy určitě dobré zvážit již při vytváření projektu.
Při výčtu možností, jak ušetřit při stavbě rodinného domu, nesmíme zapomenout ani na možnost realizovat některé části stavby svépomocí. Než se do svépomocné realizace pustíme, měli bychom důkladně zvážit své možnosti, a to především časové (na stavbě se budeme vyskytovat až po pracovní době, tedy nejčastěji o víkendech, z čehož plyne výrazně nižší rychlost výstavby), fyzické (manuální práce na stavbě je velmi náročná) a v neposlední řadě také odborné (na správné zvládnutí některých technologických procesů je třeba proškolení). Ve výsledku totiž může být snaha o úsporu nákladů svépomocnou výstavbou kontraproduktivní. A jedna rada na závěr podložená zkušeností tisíců stavebníků - nikdy nešetřit na stavebním dozoru! Ten zkontroluje jednak kvalitu odvedené práce, jednak legitimnost profinancovaných prostředků. Pokud vás napadají další možnosti jak na stavbě domu ušetřit, nezapomínejte na již zmíněné: nečekat zázraky a nešetřit na nesprávném místě.


Izolace základu / Kladno

8. srpna 2009 v 18:30 | Vše pro váš dům |  Izolace


Déšť, sníh, povrchová voda, podzemní voda, zemní vlhkost, kapilární voda, vodní páry a lidská činnost působí na stavební konstrukce neuvěřitelně agresivním způsobem. Plísně, houby a jiné hygienické nedostatky nedají na sebe ve vlhkém prostředí dlouho čekat. Vhodně zvolená hydroizolace a její správné vyhotovení jsou proto důležitými faktory, které ovlivňují životnost celého domu.


Fasáda / Hřebeč

8. srpna 2009 v 18:01 | Vše pro váš dům |  Fasády


Postup prací při zateplení fasády :

Podklad pro izolant musí být suchý a pevný, dále zbavený všech nečistot a mastnot. Případné nesoudržné nebo uvolněné části fasády musí být odstraněny. Pokud narazíte obnaženou výztuž, je třeba tuto technicky ošetřit.

Následně je třeba provést penetrační nátěr, tento proveďte zásadně zednickou štětkou. Penetrační nátěr je třeba ke spojení mezi podkladní a lepící vrstvou.

Následuje případná demontáž všech fasádních prvků, které by bránily provedení prací při zateplování. Prvky, které zdemontujeme, znovu osadíme. Jedná se většinou o hromosvody, různé střešní svody a odvětrávací mřížky, nebo světla a další podebné prvky. Některé z nich nahradíme novými prvky, většinou nahrazujeme nově oplechování, prodloužení kotevních želez u hromosvodů z důvodu odstupu kvůli nové fasádě.

Následuje montáž základních soklových lišt, tyto osadíme kolem obvodu domu, všude kde budeme lepit izolant.

Dalším krokem je lepení fasádního izolantu. V případě polystyrenu většinou typ EPS 70 F nebo EPS 100 F desky formátu 1000 x 500 mm a tloušťce podle vaší volby. V případě desek fasádní vaty, například kamenná vlna FASROCK L nebo čedičová vlna ORSIL TF je třeba počítat s větší nasákavostí lepicí hmoty. Lepící hmota k upevnění tepelného izolantu k podkladu a také k zajištění polohy desky ve vrstvě. K tomuto používáme lepicí tmel pro systémy VKZS například lepicí tmel weber. Tento naneseme na zadní stranu desky izolantu ve formě terčů tzv buchet a nebo pásů. Tepelný izolant vždy lepíme od spodu nahoru od zakládacích lišt a to ve vodorovných řadách na vazbu (obdobně jako se staví z cihel).

Desky dále ukotvíte hmoždinky s plastovým nebo ocelovým trnem, dle vaší volby. Plastový trn je velice běžný a dostačující. Hmoždinky zajistí stálý přítlak izolačníh desek na lepící tmel. Minimum jsou 4 ks výše uvedených hmoždinek na m2. Hmoždinky svojí funkcí zamezí nadzvednutí vůči povrchu podkladu. K tomuto by jinak mohlo dojít vlivem sání či teplotnímu vlivu a následné deformace. Také se snižuje smykové zatížení izolantu a tím jeho možné posunutí do věech stran.

Úprava nároží, parapetů, podhledů se provádí pomocí rohových lišt hliníkových nebo PVC s výztužnou tkaninou. Tyto lišty zajistí pevné spojení s další ochranou vrstvou a také chrání nejvíce namáhaná místa proti požkození, všechny rohy.

Následuje přebroušení celé plochy do roviny tak aby vznikla rovná souvislá plocha.
Plochu tmelíme krycí stěrkovou hmotou opět lze použít některý z doporučených tmelů weber tmel 700 pro VKZS. Stěrku provádíme dle potřeby ale minimální a používané vrstvy jsou o síle 2 až 5 mm. Stěrku provádíme vždy směrem shora dolů. Tato stěrková vrstva zajistí spolupůsobení vrstvy izolantu, výztužnou tkaninou a povrchovou úpravou nové fasády.
Výztužná tkanina perlinka se vtlačí do krycí stěrkové hmoty. Perlinka musí být z obou stran krytá stěrkovou hmotou, tedy musí být vně stěrkové hmoty celkově ponořená. Vzájemně jsou jednotlivé vrstvy výztužné tkaniny překládány. Při napojování jednotlivých pruhů perlinky musíme dodržovat překrytí minimálně 10cm. Na zvláště namáhaných místech fasády provádíme dvojnásobné překrytí, jedná se o místa kde předpokládáme větší ohrožení tlaky z vně fasády.

Po důkladném vyschnutí výztužné vrstvy, stěrky naneseme penetrační vrstvu, podklad pro omítku.

Teprve poté provedeme osazení nových klempířských prvků jako jsou parapety, oplechování a další takové komponenty. Dále osazení odvětrávacích mřížek do fasády, tam kde jsou pro ně vstupy a byly zachovány.

Následně zatmelíme prostory spáry kolem oken a to doporučenými pružnými akrylátovými tmely.

Konečným krokem je povrchová úprava bílou nebo barevnou omítkou dle výběru z barevných odstínů. Omítka tvoří finální okrasnou vrstvu a hlavně ochranu pláště fasády proti povětrnostním vlivům. Výběr omítky záleží na vašem výběru, jedná se o například rýhované, nebo zrnité druhy omítek.

Zámková dlažba / Kralupy nad Vltavou

3. srpna 2009 v 21:32 | Vše pro váš dům |  Obklady a dlažby

Zámková dlažba představuje velmi elegantní řešení pro jakékoli přístupové cesty, které mají plnit také estetickou funkci. Název nebyl paradoxně odvozen od pojmu "zámek", nejedná se tedy prioritně o dlažbu, která by vyplňovala cesty okolo zámeckého nádvoří.

Zámková dlažba vytváří mezi jednotlivými kostkami vzájemnou vazbu, tzv. zámek. Dlažební kameny tak dokonale zapadnou jeden vedle druhého a vytvoří komplexní tvar. Svým spolupůsobením, tlakem a vzájemným uzamčením vytváří mimořádnou stabilitu povrchu, který je výrazně odolný proti horizontálním účinkům.

Zámková dlažba dnes nabízí široké možnosti volby vzorů a barevného odlišení. Samozřejmě lze také odlišovat materiál, který se pro pokládku použije. Některý je spíše vhodný do historických center, některý spíše vyniká při moderních zástavbách, jiný je vhodný pro umělecké zahrady a parky a další jsou připraveny pro luxusnější objekty.
Majitelé nemovitostí často při své rekonstrukci či inovaci sáhnou právě pro některou variantu zámkové dlažby. V dnešních dnech se už totiž nejedná o finančně nákladnou záležitost, navíc charakteristické vlastnosti, které dlažba obsahuje, zaručují dlouhotrvající a neslábnoucí efekt.

Vyzdívky a omítky - ceník prací

3. srpna 2009 v 21:27 | Vše pro váš dům

Sádrokartony a malby - ceník prací

3. srpna 2009 v 21:26 | Vše pro váš dům

Betony, obklady a dlažby - ceník prací

3. srpna 2009 v 21:24 | Vše pro váš dům

Ostatní zednické práce - ceník prací

3. srpna 2009 v 21:21 | Vše pro váš dům

Sloupky z bílého zdiva / Pchery

3. srpna 2009 v 10:38 | Vše pro váš dům |  Stavba plotů
Bílé vápenopískové cihly se používají pro obvodové i vnitřní zdivo.

V interiérech se dají použít i jako nosné i jako výplňové dělící stěny. Jsou pevné v tlaku a mají zvukově izolační vlastnosti. Jsou také ideálním materiálem pro vyzdívání tepelně izolačních vícevrstvých obvodových stěn.

V exteriérech používáme vápenopískové cihly např. pro stavbu plotů, zídek, kleneb, komínů a krbových těles. Vápenopískové cihly a obkladové pásky použité v exteriérech doporučuje výrobce natřít hydrofobizačním nátěrem.

Dřevěné obložení staveb / Všemily

3. srpna 2009 v 10:26 | Vše pro váš dům |  Fasády

Dotaz 11:49
Dobrý den,
Novostavbu RD hodlám zateplit polystyrénem tl. 100mm, štíty obložit dřevěným obkladem. Jakou mám zvolit nejvhodnější konstrukci pro uchycení dřevěného obkladu? Nevznikají v místech styku podkladního roštu se zdivem tepelné mosty? Je vhodnější min. vata nebo lze použít také polystyrén. Je třeba folie-parozábrana?
Prosím o skladbu izolace štítu s dřevěným obkladem stejných izolačních parametrů jako polystyrén 100mm.
Děkuji

Odpověď 07:24
Dobrý den

při kotvení roštu pro dřevěný obklad skutečně vzniknou tepelné mosty, ty jsou ale průvodním jevem všech staveb, včetně nízkoenergetických. U běžných domů je jejich vliv vzhledem k prostupu tepla jinými konstrukcemi ( nezmiňujete např. kvalitu oken ) zanedbatelný.Jejich eliminaci lze řešit zesílením tloušťky tepelné izolace s rezervou např. o 2 cm.

Pro užití tepelné izolace doporučuji spíš polystyren, který má menší nasákavost než minerální vlna. Parozábranu nebude nutné instalovat pokud dodržíte obecnou zásadu, totiž aby jednotlivé konstrukce štítu měly klesající difúzní odpor směrem k exteriéru.

Z tohoto pohledu by byla ale vhodnější minerální vlna, která má menší difúzní odpor než polystyren. Problém kondenzace vlhkosti pod dřevěným obkladem a nebezpečí navlhnutí minerální vlny a s tím související výrazný pokles izolačních schopností, lze řešit systémem provětrávané fasády, kdy vytvoříte mezi tepelnou izolací a předsazeným obkladem vzduchovou vrstvu o síle min. 4 cm.
Dotaz 09:09
Děkuji , za odpověď.
Z cenového hlediska je výhodnější použít polystyrén, který je levnější než min. vata. Kdybych tedy do nosného roštu kontaktně přilepil polystyrén, je žádoucí provětrávaná fasáda a jak velkou vzduchovou vrstvu - teoreticky by měla být menší než u min.vaty?

Odpověď 09:43
Polytyreén není nasákavý a proto není nutná provětrávaná fasáda. Pohledový štít ze dřeva může být tedy těsně na PPS.

Oprava plotu / Kladno

3. srpna 2009 v 10:13 | Vše pro váš dům a zahradu |  Stavba plotů
Ploty a oplocení hrály významnou roli již od pradávných dob. Soukromý majetek byl posvátností a každý si jej chtěl uchránit za jakoukoli cenu. Ničím neohraničený pozemek byl snadným terčem a netrvalo dlouho, aby si jej někdo přivlastnil a považoval za svůj. Ačkoli dnes žijeme v jiném století, existují sice katastry nemovitostí, ploty a oplocení však neztrácejí svůj význam ani v nejmenším. Právě naopak, svoje funkce dokonce rozšiřují!

Stavební společnost: P R O V A S D U M

Naše společná činnost se datuje od 1.5.2001 v návaznosti na bohaté zkušenosti z předchozích aktivit zaměstnavatelského poměru, posléze na základě živnostenského oprávnění.

Máme jasné a zřetelné cíle, které se snažíme každým dnem naplňovat.
Dvě desítky let praxe v oboru nejsou k zahození.
Spektrum naší nabídky je rozsáhlé, se zaměřením na kvalitu, přesnost a efektivnost veškerých stavebních
prací, přesto dáváme přednost pracím náročnějším, kde se kloubí znalost a řemeslnická zručnost,
a tímto získáváme stále více svých příznivců.
Velký důraz klademe také na výběr ostatních řemesel, s nimiž nemalou mírou přispíváme ke spokojenosti zákazníků. Samozřejmostí je i spolupráce s vybranými odborníky v oblasti projektování,
zpracování studií nových staveb, dozorování, apod.
Naším cílem je spokojený klient.

Zaměření:

  • Stavba betonových plotů
  • Zateplené fasády
  • Obklady, dlažby
  • Zámkové dlažby
  • Zdivo lícové cihla, Ytong
  • Terasy, chodníky, ploty
  • Rekonstrukce bytových jader


Kontaktní osoba v případě Vašeho zájmu o realizaci stavebních prací pro kraj středočeský :

Bernard Jaroslav **e-mail : provasdum@seznam.cz **mobil : 604 452 934