Prosinec 2009

Betonové schodiště

6. prosince 2009 v 20:03 | Vše pro Váš dům a zahradu |  Betonáže
Při stavbě schodišť v exteriérech musíme počítat s tím, že schody budou vystaveny všem přírodním vlivům a podmínkám, které se v průběhu roku extrémně liší. V létě na slunci mohou dosahovat teploty až 40°C, v zimě pak klidě i -20°C. Počítat musíme také s podstatnými vlivy deštů. Všechny tyto faktory mohou schodiště postupně opotřebovávat, ale podstatné je jistě myslet také na fakt, že schodiště nemusí být za některých těchto podmínek bezpečné, pokud se na to nemyslí předem. Stupně na zahradních schodištích budou bezpečnější, když budou mírně odspádovaná, aby z nich voda mohla bez problému odtékat. Protiskluzová úprava by měla být také samozřejmostí.
Zahradní schodiště musí být, jako každé schodiště stabilní. Jednoduše řečeno po něm nesmí být nepříjemné chodit a nesmí v nás vyvolávat obavy. Pro stavbu bezpečného zahradního schodiště je také důležitá dostatečná pevnost terénu. Na neslehlém podkladu budou schody časem sedat a může tak dojít buď k jejich podstatnému poškození nebo také dokonce ke zbortění. Jako vše, i schody musí mít řádný pevný základ.Beton je velmi odolný materiál, ale mnohým nemusí být příjemný na pohled a proto budou dávat přednost přírodním materiálům, jako je kámen či dřevo. U betonu se však dá použít povrchových úprav jako pískování, broušení, barvení či nanesení štěrek nebo terasa, takže jejich povrch může být jak bezpečný, tak také příjemnější na pohled.
Betonové schody lze samozřejmě také obložit. Zde je důležité uvědomit si, které obklady jsou pro venkovní schodiště vhodné. Určitě to nebudou dlaždice bez protiskluzové úpravy. Velmi častým obkladem zůstává teraso.
Podmínkou odolnosti betonového venkovního schodiště je správné odspádování stupňů, jako u všech venkovních schodů, aby z nich voda správně odtékala a nezůstávala na stupních. Mokrý povrch by mohl být nebezpečný, ale také by mohl narušovat zatékáním do spár celou konstrukci schodiště. Zvláště nebezpečné je zamrznutí této vody ve spárách, která působí na konstrukci velmi destrukčně.
Pro venkovní betonové schody nepodceňujte dobrou kvalitu betonu.

Monolitické schodiště
- levnější varianta schodiště do domu
- možnost obložit je různými materiály (dlaždice, dřevo apod.)
- jsou velmi elegantní a stabilní
- mají neomezenou životnost
- po skončení výroby již dále nemění svou podobu (na rozdíl od schodů dřevěných)

Zhotovené schody je možno používat maximálně třetí den po vybetonování!

Železobetonové monolitické schodiště:
Jedná se o nejuniverzálnější materiál pro takřka všechny konstrukční typy schodišť. Umožňuje vytváření nejrůznějších tvarů schodišťového ramene (jediné omezení zde klade bednění, které by mělo být co nejekonomičtější). Můžeme se setkat s železobetonovými monolitickými schodišti deskovými, schodnicovými, vřetenovými a vetnutými.

Monolitického schodiště je vždy prováděno podle schváleného statického výpočtu, který stanový jednotlivé konstrukční rozměry schodiště

Desková schodiště (jsou nejpoužívanější) může být betonováno buď rovnou se stupni nebo je nejprve vybetonovaná nosná část a poté teprve samostatné stupně. Jelikož se konstrukce betonuje najednou, můžeme z výhodou využít přenášení zatížení ze schodišťových ramen přes podesty přímo do nosných zdí nebo průvlaků pomocí výztuže vedenou průběžně z podest do schodišťového ramene. Takovouto konstrukci nazýváme 2x zalomená deska.

Stavební společnost: P R O V A S D U M

Naše společná činnost se datuje od 1.5.2001 v návaznosti na bohaté zkušenosti z předchozích aktivit zaměstnavatelského poměru, posléze na základě živnostenského oprávnění.

Máme jasné a zřetelné cíle, které se snažíme každým dnem naplňovat.
Dvě desítky let praxe v oboru nejsou k zahození.
Spektrum naší nabídky je rozsáhlé, se zaměřením na kvalitu, přesnost a efektivnost veškerých stavebních
prací, přesto dáváme přednost pracím náročnějším, kde se kloubí znalost a řemeslnická zručnost,
a tímto získáváme stále více svých příznivců.
Velký důraz klademe také na výběr ostatních řemesel, s nimiž nemalou mírou přispíváme ke spokojenosti zákazníků. Samozřejmostí je i spolupráce s vybranými odborníky v oblasti projektování,
zpracování studií nových staveb, dozorování, apod.
Naším cílem je spokojený klient.

Zaměření:

  • Stavba betonových plotů
  • Zateplené fasády
  • Obklady, dlažby
  • Zámkové dlažby
  • Zdivo lícové cihla, Ytong
  • Terasy, chodníky, ploty
  • Rekonstrukce bytových jader


Kontaktní osoba v případě Vašeho zájmu o realizaci stavebních prací pro kraj středočeský :

Bernard Jaroslav **e-mail : provasdum@seznam.cz **mobil : 604 452 934