Srpen 2010

Sloupky ze šamotových cihel

6. srpna 2010 v 14:12 | Vše pro Váš dům a zahradu |  Vyzdívky
Podezdívky a se podobně jako zděné sloupky stavějí na základech z betonu, případně z kamene. Základ musí být v nezámrzné hloubce. Mezi něj a samotnou podezdívku nebo hmotu zdi se vkládá hydroizolace, čímž se zabrání tomu, aby zdí vzlínala zemní vlhkost.  Výška podezdívky bývá různá, závisí na architektonickém řešení celé stavby.

výkop základu sloupku / 50 x 50 x 80
sloupek

Šamotové cihly jsou určeny pro stavby namáhané otěrem, vyššími tlaky a chemickými vlivy. Šamotové cihly se velmi často používají pro stavbu krbů, udíren, komínů apod. Velmi oblíbené jsou šamotové cihly jako obkladový materiál. Působí jako ideální kombinace estetické a užitné hodnoty s nezaměnitelným originálním vzhledem. Při použití na fasády domů je to trvalá a bezúdržbová kombinace.


provasdum.blog.cz
sloupky budou podepírat balkon
*

Stěny ve sklepě

1. srpna 2010 v 9:55 | Vše pro Váš dům a zahradu |  Omítky

Na počátku jsou stěny neizolovaného sklepa mokré, omítka je vlhkostí dílem opadaná, dílem porostlá plísní, dílem pokrytá výkvěty solí. Sklep se nehodí pro uskladnění potravin, dřeva ani nábytku neboť je plísně znehodnocují, ani pro skladování jiných předmětů, neboť je to záhy plné rozpadlé omítky a korodují.

původní stav sklepa

Sanace obvodového suterénního zdiva spočívá z :
 • očištění konstrukce od nefunkčních omítek
 • vyškrabání spár ve zdivu (do hloubky 2-3 cm)
 • provedení izolační vrstvy cementové stěrky do výše vnějšího terénu
 • vyrovnání líce zdiva do zvlněné plochy
 • provedení dalších vrstev izolační stěrky
 • nanesení sanačního omítkového souvrství:
  • sanačního podhozu
  • sanační jádrové omítky
  • sanační jemné (štukové) omítky
  • nátěru na sanační omítku
Celé souvrství je difúzně propustné pro vodní páru - prodyšné. Izolační stěrka je porézní, obsahuje však pouze mikropóry, které nejsou kapilárně aktivní (nasákavé). Sanační omítka naproti tomu obsahuje velký podíl makropórů, ve kterých také nedochází ke vzlínání - jsou příliš široké. Nutná tloušťka vrstvy izolační stěrky se stanoví dle stupně namáhání vlhkostí :
 • pro zemní vlhkost a nezadrženou prosakující vlhkost 2 mm (ve 2 vrstvách)
 • pro tlakovou a zadrženou prosakující vodu 3 mm (ve třech vrstvách)
 • jiné řešení pomocí rastru a OSB desek

Stavební společnost: P R O V A S D U M

Naše společná činnost se datuje od 1.5.2001 v návaznosti na bohaté zkušenosti z předchozích aktivit zaměstnavatelského poměru, posléze na základě živnostenského oprávnění.

Máme jasné a zřetelné cíle, které se snažíme každým dnem naplňovat.
Dvě desítky let praxe v oboru nejsou k zahození.
Spektrum naší nabídky je rozsáhlé, se zaměřením na kvalitu, přesnost a efektivnost veškerých stavebních
prací, přesto dáváme přednost pracím náročnějším, kde se kloubí znalost a řemeslnická zručnost,
a tímto získáváme stále více svých příznivců.
Velký důraz klademe také na výběr ostatních řemesel, s nimiž nemalou mírou přispíváme ke spokojenosti zákazníků. Samozřejmostí je i spolupráce s vybranými odborníky v oblasti projektování,
zpracování studií nových staveb, dozorování, apod.
Naším cílem je spokojený klient.

Zaměření:

 • Stavba betonových plotů
 • Zateplené fasády
 • Obklady, dlažby
 • Zámkové dlažby
 • Zdivo lícové cihla, Ytong
 • Terasy, chodníky, ploty
 • Rekonstrukce bytových jader


Kontaktní osoba v případě Vašeho zájmu o realizaci stavebních prací pro kraj středočeský :

Bernard Jaroslav **e-mail : provasdum@seznam.cz **mobil : 604 452 934