Říjen 2010

Základy ze ztraceného bednění

17. října 2010 v 23:10 | Vše pro Váš dům a zahradu
ztracené bednění
Pásové základy ze ztraceného bednění se navrhují zejména pod svislé nosné stěny, příčky od tloušťky 150 mm, pod schody a komíny. V České republice je většina rodinných domů založena právě tímto klasickým způsobem. V některých případech jsou pásy i pod sloupy, neboť při návrhu patkového základu vycházejí vzdálenosti mezi jednotlivými patkami příliš malé. Šířka základových pásů vychází z tloušťky zdiva. Pás musí být rozšířen na každou stranu zdi o 100 až 150 mm. Při zhotovení je potřebné menší množství hmoty v porovnání se základovou deskou. Zakládání na pásech však nemusí být vždy výhodné. V méně únosných zeminách by musel být pás velmi široký, aby bezpečně přenesl zatížení do půdy. Tehdy je výhodnější navrhnout základovou desku. V sypkých zeminách se pásový základ vytváří pomocí bednění, protože při výkopu rýhy pro základ se boční stěny zasypávají. Pásy, které jsou na sebe kolmé a navzájem jsou spojené, vytvářejí základové rošty. Základové pásy a rošty se používají zejména při nižších budovách se stěnovým nosným systémem.
provasdum.blog.cz

Stavební společnost: P R O V A S D U M

Naše společná činnost se datuje od 1.5.2001 v návaznosti na bohaté zkušenosti z předchozích aktivit zaměstnavatelského poměru, posléze na základě živnostenského oprávnění.

Máme jasné a zřetelné cíle, které se snažíme každým dnem naplňovat.
Dvě desítky let praxe v oboru nejsou k zahození.
Spektrum naší nabídky je rozsáhlé, se zaměřením na kvalitu, přesnost a efektivnost veškerých stavebních
prací, přesto dáváme přednost pracím náročnějším, kde se kloubí znalost a řemeslnická zručnost,
a tímto získáváme stále více svých příznivců.
Velký důraz klademe také na výběr ostatních řemesel, s nimiž nemalou mírou přispíváme ke spokojenosti zákazníků. Samozřejmostí je i spolupráce s vybranými odborníky v oblasti projektování,
zpracování studií nových staveb, dozorování, apod.
Naším cílem je spokojený klient.

Zaměření:

  • Stavba betonových plotů
  • Zateplené fasády
  • Obklady, dlažby
  • Zámkové dlažby
  • Zdivo lícové cihla, Ytong
  • Terasy, chodníky, ploty
  • Rekonstrukce bytových jader


Kontaktní osoba v případě Vašeho zájmu o realizaci stavebních prací pro kraj středočeský :

Bernard Jaroslav **e-mail : provasdum@seznam.cz **mobil : 604 452 934