Leden 2012

Obklad plotu kamenem / Praha

20. ledna 2012 v 9:26 | Vše pro Váš dům a zahradu |  Stavba plotů

Vašemu domu by měl odpovídat a doplňovat jej především materiál, který je pro konstrukci plotu použit. Stejně bychom neměli obehnat malý pozemek mohutným a vysokým plotem. Dřevěnou stavbu plotem betonovým a podobně. Ohled bychom měli brát i na ploty našich sousedů, aby zrovna ten náš nebyl tím, který nezapadne. Pokud ale naopak nemá dobrý vkus náš soused, není se čeho bát. Kombinovat můžeme i několik různých materiálů, maximálně však tři a ideálně nejvýš dva.


1.1. Ploty a legislativa
Málokdo si uvědomuje, že povinnost vystavět kolem svého pozemku plot, ve většině případů neexistuje ani u nás. Na západ od nás je naprosto běžné, že jednotlivé pozemky kolem obytných domů oplocené nejsou a domy jsou tak vlastně volně postavené do krajiny.

Občas se setkáme s umělým zvlněním terénu a na jednotlivých prvcích v zahradách poznáme, jak hluboko má konkrétní majitel do kapsy, či kolik má na svou zahradu vlastně času.


U nás se však běžně ustálilo pravidlo, že pozemek má být oplocen. To se pak odrazilo i do postojů některých pracovníků stavebních úřadů. Pokud je totiž pro konkrétní lokalitu vydané územní rozhodnutí, často je v něm zmíněn i způsob oplocení pozemků. Především pak výška plotů, materiál, který lze použít a někdy dokonce i průhlednost. Územní rozhodnutí má samozřejmě sílu zákona, je-li pravomocné.


Na druhou stranu však neexistuje předpis, který by nám doslova přikazoval plot kolem našeho pozemku s rodinným domem vybudovat. Podle platných zákonů záleží jen na stavebníkovi, konkrétně jeho finančních možnostech a vkusu, případně pro něj nezbytném pocitu bezpečí.

Existuje jediný zákonný důvod, kdy je plot nutný. Je to v případě, že by činnost na pozemku mohla obtěžovat sousedy.


Platné je pouze velmi nejasné pravidlo, že "oplocení pozemku nesmí svým tvarem, rozsahem a použitým materiálem narušit charakter stavby na pozemku a staveb v jeho okolí." Výklad takového pravidla však může být různý a také i je. Nutné je též, abychom při vyjíždění z pozemku měli dostatečný rozhled, plot nám v něm tedy nesmí bránit.

Pokud jsme k oplocení svého pozemku různými regulemi nuceni, jde o mylný výklad zákona ze strany místně příslušného stavebního úřadu, nebo dokonce i památkové péče. U historických objektů totiž také neexistuje povinnost pozemek oplotit, pouze bude konkrétní řešení oplocení pozemků určitě obsahem regulativů ke konkrétnímu ochrannému pásmu kulturní památky, nebo celé památkové zóny.


Pokud se pak pro plot rozhodneme a ten nebude vyšší jak 1,8 m a zároveň nebude hraničit s veřejnými komunikacemi či prostranstvími, není třeba ani ohláška stavby, ani stavební povolení. Pokud však budujeme plot do ulice, nebo bude vyšší jak 1,8 m, musíme jeho stavbu ohlásit. Můžeme si ale pomoci a sousedí-li náš plot s veřejnou komunikací či prostranstvím, stačí jej posunout o 0,5 metru do svého pozemku. Pokud ale jde o plot kolem kulturní památky, nebo stavby v památkové zóně, budeme potřebovat i vyjádření příslušného úřadu památkové péče.

Chceme-li se tedy vyhnout jakýmkoli komplikacím a plot skutečně plánujeme, určitě se nám vyplatí návrh zahrnout už do projektové dokumentace ke stavbě svého domu. Bude pak jen na nás, kdy se vlastně rozhodneme plot vystavět.


V případě oplocení mezi sousedícími pozemky musí být plot vybudován přesně na hranici obou pozemků a oba sousedé si musí navzájem (vždy po dohodě konkrétního termínu) umožnit i údržbu plotu z druhé strany. Záleží vždy na tom, kdo plot vybudoval a tedy kdo je jeho vlastníkem. Obě strany se přitom musí mezi sebou dohodnout i na podílu nákladů na výstavbu a údržbu plotu.

Plot totiž udržovat musíme, jelikož platná vyhláška nám říká, že oplocení pozemku nesmí ohrozit bezpečnost osob ani účastníků silničního provozu. Pokud by se nám tedy například starý zděný plot zřítil do ulice a někoho poranil, jsme odpovědni my sami (čili vlastník). Složitější jsou případy, je-li plot na hranici dvou pozemků a mezi jejich vlastníky není možná vzájemná dohoda. Potom nezbývá nic jiného, než spor řešit prostřednictvím místně příslušného stavebního úřadu, v nejhorším případě pak soudní cestou.

Nabízíme služby - domácí práce

2. ledna 2012 v 14:09 | Vše pro Váš dům a zahradu |  Ostatní

Stavební společnost: P R O V A S D U M

Naše společná činnost se datuje od 1.5.2001 v návaznosti na bohaté zkušenosti z předchozích aktivit zaměstnavatelského poměru, posléze na základě živnostenského oprávnění.

Máme jasné a zřetelné cíle, které se snažíme každým dnem naplňovat.
Dvě desítky let praxe v oboru nejsou k zahození.
Spektrum naší nabídky je rozsáhlé, se zaměřením na kvalitu, přesnost a efektivnost veškerých stavebních
prací, přesto dáváme přednost pracím náročnějším, kde se kloubí znalost a řemeslnická zručnost,
a tímto získáváme stále více svých příznivců.
Velký důraz klademe také na výběr ostatních řemesel, s nimiž nemalou mírou přispíváme ke spokojenosti zákazníků. Samozřejmostí je i spolupráce s vybranými odborníky v oblasti projektování,
zpracování studií nových staveb, dozorování, apod.
Naším cílem je spokojený klient.

Zaměření:

  • Stavba betonových plotů
  • Zateplené fasády
  • Obklady, dlažby
  • Zámkové dlažby
  • Zdivo lícové cihla, Ytong
  • Terasy, chodníky, ploty
  • Rekonstrukce bytových jader


Kontaktní osoba v případě Vašeho zájmu o realizaci stavebních prací pro kraj středočeský :

Bernard Jaroslav **e-mail : provasdum@seznam.cz **mobil : 604 452 934